Handige links

CLB

Centrum voor leerlingenbegeleiding van het GO! te Leuven.

GO! ouders

Vzw GO! ouders is de erkende ouderkoepelvereniging van het GO!

Kinderkuren

Met kinderkuren helpt de stad de Leuvense basisscholen om na schooltijd opvang, leuke en leerrijke activiteiten te organiseren.

Klasse

Klasse is een multimediaal communicatieplatform dat via positieve journalistiek de betrokkenheid wil verhogen van leraren, directeurs, ouders en leerlingen.

Onderwijs Vlaanderen

Voor ouders, leerlingen, studenten en cursisten

School-en studietoelagen

Financiële premies om de schoolkosten te betalen.

Veilig fietsen in en rond Leuven

In en naar Leuven kan je je snel en gemakkelijk verplaatsen met de fiets.