Leerlingenraad

Vanaf het vierde leerjaar worden er telkens leerlingen afgevaardigd om in de leerlingenraad te zetelen. Deze leerlingen worden gekozen via kandidaatstelling en na interview. Ze mogen meehelpen met het ontwikkelen van voorstellen of het oplossen van problemen en klachten die respectievelijk via bevraging van de medeleerlingen worden aangebracht.

Op deze manier willen we kinderen op een democratische manier betrekken bij het schoolgebeuren, informatie geven en verantwoordelijkheid laten opnemen. Want "Jong geleerd, is oud gedaan!"

Op onze school is de leerlingenraad als volgt samengesteld:

Klas 4: Tuur Tweepenninckx, Ruben Mortier en Katharina Weets      

Klas 5: Ilham Bousakla, Emiel Smets en Wasim El Yousfi         

Klas 6: Rania Dooms, Siska Goossens en Maessa El Haouari