Oudercomité

Het oudercomité bestaat uit een voorzitter en een secretaris, enkele ouders en leerkrachten. Er zijn, buiten de voorzitter en de secretaris, niet echt vaste leden aanwezig. De leerkrachten wisselen elkaar af en de ouders kunnen aansluiten wanneer ze dit wensen.

De vergaderingen zijn afhankelijk van de activiteiten die gepland worden doorheen het schooljaar. Er zijn sowieso 3 vaste activiteiten gepland: een kaas- en wijnavond, een brunch en het schoolfeest. Met de opbrengst hiervan ondersteunt het oudercomité de school door het sponseren van projecten zoals o.a. het opknappen van de speeltuigen, de aanleg van de groene speelruimte…

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Els Pitschon 

Penningmeester: Vera Exelmans

Secretaris: Marina Bombeeck

Lid: Jasmien Hijazin